Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja i opłaty

Karta zgłoszenia do: szkoły podstawowejgimnazjum;

Zapisy do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum  prowadzone są przez sekretariat. Podstawą zapisu jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do szkoły.

O przyjęciu do Szkoły Podstawowej decyduje kolejność zgłoszeń (z wyjątkiem rodzeństwa naszych uczniów oraz dzieci naszych nauczycieli, którzy przyjmowani są poza kolejnością).

O przyjęciu do Gimnazjum decydują wyniki edukacyjne z klasy piątej i szóstej oraz rozmowa z dyrektorem i psychologiem.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach są szkołami płatnymi.

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018
  • czesne (SP i Gim) - 700 zł miesięcznie przez 12 miesięcy (rok rozliczeniowy to 01 lipca - 30 czerwca), płatne do 5-ego każdego miesiąca
  • jednorazowe wpisowe do Szkoły Podstawowej - 1200 zł
  • jednorazowe wpisowe do Gimnazjum - 600 zł
Zniżki
  • czesne za drugie dziecko uczące się w naszej szkole - 630 zł
  • czesne za więcej dzieci uczących się w naszej szkole - ustalane indywidualnie
Nasze konta bankowe:

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ W KOWALACH
Rachunek: Bank Zachodni WBK 83 1500 1285 1212 8004 3348 0000

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ W KOWALACH
Rachunek: Bank Zachodni WBK 03 1090 1098 0000 0001 3006 2359