Nasza misja

Nasz pomysł na nowoczesną edukację to małe szkoły nastawione na budowanie dobrego środowiska wzrostu dla młodych ludzi. Stawiamy na wychowanie, dobre relacje i edukację jako element poznawania rzeczywistości. Zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum charakteryzują się bardzo szeroką ofertą edukacyjną oraz całą gamą zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających uczniom harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny, religijny i fizyczny. Zadania dydaktyczne i wychowawcze realizujemy w oparciu o autorski program „EDUKACJA W DRODZE”.

Nasza misja
Nasza misja

W programie wychowawczym szkoły jako źródło przyjęto wartości chrześcijańskie, a w szczególności społeczną naukę Kościoła. Współpracujemy z Klasztorem Ojców Dominikanów w Gdańsku. Jesteśmy przekonani, że najlepszym spoiwem szkoły jako wspólnoty jest współudział w życiu religijnym i dlatego każdy piątek rozpoczynamy szkolną Mszą Św. Jakość życia religijnego jest dla nas sprawą szczególnie ważną, stąd nacisk na sprawy nauczania religii, przygotowanie do sakramentów oraz wyjazd raz w roku na rekolekcje wielkopostne.


Szkoła podstawowa i gimnazjum

Nasza działalność obejmuje prowadzenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Najważniejsze cele edukacyjne, jakie stawiamy sobie na poszczególnych etapach kształcenia:

Klasy I-III (nauczanie zintegrowane) – na tym etapie staramy się przede wszystkim zachwycić uczniów zdobywaniem wiedzy, to czas nauki przez zabawę i pasję odkrywania świata oraz stopniowe przygotowanie do nauczania przedmiotowego,

Klasy IV-VI – podstawowym celem jest wdrożenie do systematycznej pracy, wykształcenie postawy samodzielnego ucznia, który odpowiada za swoje wyniki. Jest to okres intensywnej pracy wychowawczej,

Gimnazjum – kładziemy nacisk na wytężoną  pracę w zakresie nauczanych przedmiotów. Nauczanie oparte jest na bardzo wysokich wymaganiach zarówno edukacyjnych jak i wychowawczych. Realizujemy trzyletni program przygotowujący do egzaminów zewnętrznych.

Nasza misja