Szkoła Podstawowa

Coś dla umysłu: nauka, projekty edukacyjne, konkursy, pasja w odkrywaniu świata, intensywne nauczanie języków obcych.
Coś dla ducha: wspólna codzienna modlitwa, wychowanie oparte na wartościach, cotygodniowa szkolna msza św., muzyka, sztuka.
Coś dla ciała: rozszerzony zakres w-f, basen, judo, łucznictwo, narty, fitness, tańce.

Szkoła Podstawowa

Profil szkoły

Rodzice naszych uczniów mówią żartobliwie, że jesteśmy szkołą chrześcijańsko-turystyczną.

Jest w tym twierdzeniu sporo racji. Traktujemy proces wychowawczy jako trampolinę do wysokich lotów edukacyjnych. Tylko miejsce wolne od wulgaryzmów, pornografii, przemocy i złych relacji może być fundamentem do kształtowania wrażliwego i mądrego człowieka. Wysoki poziom edukacyjny oderwany od właściwej postawy wobec otaczających ludzi i świata nie przyczyni się do kształtowania człowieka mądrego i wrażliwego, zdolnego kierować swoim rozwojem w przyszłości.

Równolegle do pracy wychowawczej szkoła prowadzi niezwykle intensywny program edukacyjny. Stawiamy na zrównoważony rozwój. Od pierwszej klasy uczymy gry na instrumentach, śpiewu, malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźbienia i tworzenia swojego stylu. Jako pierwsza szkoła w Polsce uczestniczymy w brytyjskim programie nauczania matematyki „My maths”, od pierwszej klasy prowadzimy po 4 godz. angielskiego i niemieckiego w każdej klasie. Kolejnym elementem zrównoważonego rozwoju jest rozszerzona oferta sportowa. 

Proces nauczania i wychowywania realizowany jest w naszej szkole m.in.  dzięki szkołom wyjazdowym: Brązowej (jesienią), Białej (zimą) oraz Zielonej (wiosną). Dzięki takim wyjazdom uczniowie lepiej poznają świat, rozwijają zdolności postrzegania różnych zjawisk oraz utrwalają zdobytą już wiedzę. Poza tym wyprawy są doskonałym sposobem integracji środowiska klasowego i szkolnego, nauki samodzielności, życzliwości, kulturalnych zachowań. Dzięki wyjazdom, w które zawsze wpleciony jest element trudu i niewygody kształtujemy zanikającą wśród dzieci cechę DZIELNOŚCI. Wybrane miejsca na Brązowe, Białe i Zielone Szkoły odpowiadają przyjętemu przez szkołę programowi „EDUKACJA W DRODZE”. Tematyka wypraw jest wpisana w program nauczania wszystkich przedmiotów, dzięki czemu wyjazdy stanowią także okazję do poszerzania wiedzy uczniów z dziedziny historii, geografii, przyrody i szeroko pojętej kultury związanej z wybranym miejscem.

Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa

Szachy

Jedna z najstarszych gier na świecie licząca sobie ponad 2000 lat. Przy szachownicy zacierają się granice wiekowe, często bardzo młody człowiek rywalizuje – toczy intelektualny spór – z dużo starszym partnerem. Łączy ich wspólna pasja, zainteresowanie, przedmiot rozważań i dociekań. Jest w tym pewna magia. Przez kilka godzin szachowej rozgrywki, w jednym miejscu i czasie, spotykają się różne pokolenia potrafiące porozumieć się bez słów. „Szachy podobnie jak miłość – są zaraźliwe bez względu na wiek”. Z pewnością mamy tu do czynienia z aspektem wychowawczym, kształtującym postawy, wzorce zachowań i system wartości.

Nauka i doskonalenie gry w szachy stanowi ważny element stymulowania rozwoju logicznego myślenia. Jako jedna z nielicznych szkół w Polsce wprowadziliśmy szachy jako zajęcia obowiązkowe w klasach I-III. Od klasy IV doskonalenie gry w szachy to jedno z zajęć popołudniowych dla chętnych. Nasi uczniowie startują z sukcesami w zawodach szachowych, zdobywają kolejne kategorie sportowe. Kompleksowy program nauki gry w szachy przynosi zauważalne efekty na innych zajęciach, szczególnie tam, gdzie wymagane jest myślenie przyczynowo-skutkowe.


Świetlica i zajęcia popołudniowe

Świetlica działa od 13.30 do 17.30. Podczas tego czasu dzieci mogą zjeść obiad, odrobić lekcje (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela), pograć w gry planszowe, popracować na komputerach, pobawić się w odpowiednio przygotowanej sali, na szkolnym placu zabaw lub boisku. W ramach świetlicy działa Kuźnia Młodych Talentów, gdzie dzieci mają szansę rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa

Kuźnia talentów

Zajęcia popołudniowe są zorganizowane w ramach Kuźni Talentów. Dają one szanse na poszukiwanie i doskonalenie swoich szczególnych umiejętności. Naszym mottem jest radość z tworzenia i współdziałania. Jest to przestrzeń bardziej indywidualnego spotkania ucznia z nauczycielem.

Zajęcia Kuźni:

 • Kółko plastyczne (rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, batik, tkanina)
 • Teatr
 • Flety
 • Zespół
 • Gitara
 • Kółko fizyczno-chemiczne
 • Kółko matematyczno-logiczne
 • Judo
 • Łucznictwo (www.uks-kuznia.strefa.pl)
 • Szachy
 • Tańce
 • Fitness
 • Gimnastyka
 • Siatkówka
 • Warsztaty bębniarskie
 • Odyseja umysłów
 • Basen
 • Legoedukacja
 • Robotyka
 • Pisanie kreatywne
 • Kółko polonistyczne
 • Kółko ortograficzne
 • Piłka nożna