loader image

Fundacja

Fundacja „Edukacja w Drodze” jest rodzinną fundacją założoną w 2003 roku w celu realizacji naszej pasji, jaką jest szeroko rozumiana działalność edukacyjna. Celem strategicznym Fundacji było stworzenie niepublicznej szkoły podstawowej oferującej bardzo wysoki poziom nauczania na bazie programu „Edukacja w Drodze”. Program szkoły opiera się na czterech filarach: wartościach chrześcijańskich jako źródło wychowania i formacji ucznia oraz nauczyciela, wszechstronnej edukacji ze szczególnym naciskiem na naukę języków obcych, promocji zdrowia i kultury fizycznej, bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i wyjazdowych.

Twórcy Fundacji

Grażyna Kaniewska – prezes zarządu Fundacji – absolwentka Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Instytutu Teologicznego. Założycielka i przez 11 lat dyrektor Podstawowej Szkoły przy Parafii Św. Kazimierza (pierwszej katolickiej szkoły na Wybrzeżu). Pani Grażyna jest równocześnie współtwórcą autorskiego programu „Edukacja w drodze”.

Izabela Kaniewska – współzałożycielka Fundacji – absolwentka Uniwersytetu Toruńskiego. Od ponad dwudziestu lat związana ze szkolnictwem niepublicznym. Specjalistka w zakresie prowadzenia zajęć i warsztatów plastycznych w nauczaniu wczesnoszkolnym. Instruktorka harcerska, wieloletnia organizatorka obozów żeglarskich.

Marek Kaniewski – współzałożyciel Fundacji – absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, przewodnik górski, alpinista, organizator obozów wędrownych po górach. Założyciel i wieloletni prezes sopockiego klubu wysokogórskiego, organizator wypraw w najwyższe góry świata.

Michał Kaniewski – członek zarządu Fundacji – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego – ekonomista. Specjalizuje się w zarządzaniu oświatą. Instruktor narciarstwa, kajakarstwa, żeglarz. Doświadczony organizator obozów narciarskich. Miłośnik turystyki kwalifikowanej.

Misja Fundacji

Misją fundacji jest działanie na rzecz programu „Edukacja w Drodze”

Fundacja realizuje swoją misję przez:

  • propagowanie wiedzy o kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży,
  • tworzenie placówek oświatowych,
  • propagowanie i organizowanie wypraw kształcących,
  • pomoc finansowa, organizacyjna i szkoleniowa osobom realizującym założenia programu „Edukacja w Drodze”.

szkola@kowale.edu.pl

785 191 363, 58 304 57 37

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej

ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale