loader image

Kto przetwarza Państwa i Państwa dziecka dane?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacja w Drodze z siedzibą w Kowalach 80-180, ul. Sadowa 21 (dalej: „Szkoła”).

Dlaczego przetwarzamy Państwa i Państwa dziecka dane?

Przetwarzanie Państwa i Państwa dziecka danych pozwala nam na świadczenie usług edukacyjnych, m. in. prowadzenie dziennika lekcyjnego, ewidencji uczniów, arkuszy ocen oraz kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji bieżących.

W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:

  1. w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usługi). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szkole. Podstawą przetwarzania jest obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nałożony na Szkołę przez Prawo Oświatowe (w tym. m. in. cała dokumentacja przebiegu edukacji Państwa dzieci);
  3. w celach bezpieczeństwa. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na monitorowaniu i zapisywaniu danych z monitoringu budynku i otoczenia Szkoły;
  4. w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umieszczeniu wizerunku Państwa dzieci na stronie Facebook.com oraz na stronie internetowej Szkoły www.kowale.edu.pl;
  5. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Państwa dane osobowe nie są i nie będą profilowane oraz nie transferujemy ich poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Jak długo przechowujemy Państwa i Państwa dziecka dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji prawnych, przez czas ich trwania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania można znaleźć wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa i Państwa dziecka dane?”). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Szkoły, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to: dostawcy usługi dziennika elektronicznego, e-sekretariatu, e-świadectw, systemów informatycznych i księgowych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i terapeutyczne, operatorzy pocztowi i kurierzy, inni podwykonawcy zewnętrzni.

Jakie mają Państwa prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Państwa danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • uzyskanie informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa i Państwa dzieci dane;
  • uzyskanie kopii Państwa i Państwa dzieci danych osobowych;
  • zażądanie sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Szkoła je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcą Państwo, aby Szkoła przetwarzała dane tylko w ograniczonym zakresie);
  • zażądanie przekazania danych, które nam Państwo dostarczyliście, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;
  • w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych przez Szkołę odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możecie Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdują się wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa i Państwa dziecka dane?”).

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza Państwa prawa, prosimy o poinformowanie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Jak można się z nami skontaktować?

Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: marek@kowale.edu.pl. Ponadto, zawsze mogą Państwo napisać na adres Szkoły, ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail szkola@kowale.edu.pl

Pliki cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj:

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

   • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.