loader image

Edukacja w Drodze

Nasz pomysł na nowoczesną edukację to małe szkoły nastawione na budowanie dobrego środowiska wzrostu dla młodych ludzi.

Edukacja w Drodze

Stawiamy na wychowanie, dobre relacje i edukację służącą poznawaniu rzeczywistości.

Misja szkoły

Naszą misją jest stworzenie przestrzeni do wszechstronnego wzrastania młodego człowieka oraz nieustanne poszukiwanie równowagi pomiędzy rozwojem intelektualnym, duchowym, społecznym i fizycznym.

Nasze wartości

Najważniejszą wartością, do jakiej odwołujemy się w naszej szkolnej codzienności jest, doświadczenie wspólnoty. Rozumiemy przez to poczucie bycia ważnym dla innych oraz uznania, że inni są ważni dla mnie. Wspólnotowy charakter szkoły buduje przestrzeń do działań wspierających poczucie własnej wartości oraz szacunek dla drugiego człowieka. Wspólnota daje nam realne i głębokie poczucie bezpieczeństwa, uczy zaufania i empatii. W naszych działaniach odwołujemy się do tradycji chrześcijańskiej, promujemy ewangeliczną prawdę o człowieku, Bogu i ich relacji.

Ważne są dla nas wartości chrześcijańskie; mówią nam one, że spotkanie z drugim człowiekiem jest zawsze cenne. Umiemy budować dobre relacje oparte na otwartości i szacunku. Praktykujemy porozumienie bez przemocy i sztukę mediacji. Jesteśmy otwarci na każdego, kto chce się rozwijać oraz pogodnie i z łaskawością patrzy na siebie i innych.

Koncepcja edukacyjna

uważność na ucznia

praca projektowa

wyprawy kształcące

Podstawą naszej koncepcji edukacyjnej jest mała szkoła. W jednym roczniku jedna, dwie klasy. W tradycyjny system lekcyjny wplatamy nowe rozwiązania, które rozwijają kreatywność, kompetencje społeczne i organizacyjne uczniów. Lubimy działać projektowo wychodząc poza przestrzeń klasy. Organizujemy bliższe i dalsze wyprawy kształcące, szukamy ścieżek międzyprzedmiotowych. Bardzo ważne dla nas jest mądre stawianie wymagań. Jesteśmy przekonani, że wszyscy nasi uczniowie zasługują na ambitne, ale możliwe do zrealizowania cele. Tworzymy dla uczniów przestrzeń do odpowiedzi na te wymagania dbamy o ich rozwój fizyczny i artystyczny. Uczymy współpracy i odpowiedzialności.

Pasje, nauka, relacje, wartości. U nas Ty jesteś ważny.

Zobacz co u nas słychać

Rekrutacja

Jesteśmy, żeby dawać radość poznawania, budować przestrzeń do współpracy, towarzyszyć..

Rekrutacja -zapraszamy do kontaktu >>

@kowale.edu.pl

758 191 363

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej

ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale