loader image

Koncepcja edukacyjna

Naszą koncepcją edukacyjną jest mała szkoła. W jednym roczniku jest jedna, dwie klasy. W tradycyjny system lekcyjny wplatamy nowe rozwiązania, które rozwijają kreatywność, kompetencje społeczne i organizacyjne uczniów. Lubimy działać projektowo wychodząc poza przestrzeń klasy. Organizujemy wyprawy kształcące bliższe i dalsze, szukamy ścieżek międzyprzedmiotowych. Bardzo ważne dla nas jest mądre stawianie wymagań. Jesteśmy przekonani, że wszyscy nasi uczniowie zasługują na ambitne ale możliwe do zrealizowania cele. Tworząc dla nich przestrzeń do odpowiedzi na te wymagania dbamy o rozwój fizyczny i artystyczny. Uczymy współpracy i odpowiedzialności.

Misja szkoły

Naszą misją jest stworzenie przestrzeni do wszechstronnego wzrastania młodego człowieka oraz nieustanne poszukiwanie równowagi pomiędzy rozwojem intelektualnym, duchowym, społecznym i fizycznym.

Nasze wartości

Najważniejszą wartością do jakiej odwołujemy się w naszej szkolnej codzienności jest doświadczenie wspólnoty., Rozumiemy przez to poczucie bycia ważnym dla innych oraz uznania, że inni są ważni dla mnie. Wspólnotowy charakter szkoły buduje przestrzeń do działań wspierających poczucie własnej wartości oraz szacunek dla drugiego człowieka. Wspólnota daje nam realne i głębokie poczucie bezpieczeństwa, uczy zaufania i empatii. W naszych działaniach odwołujemy się do tradycji chrześcijańskiej, promujemy ewangeliczną prawdę o człowieku, Bogu i ich relacji.

@kowale.edu.pl

758 191 363

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej

ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale