loader image

life – education balance

Trzynaście lat temu spełniły się nasze marzenia o założeniu małej szkoły podstawowej.

Realizujemy w niej naszą pasję uczenia i współpracy z uczniami.

Bardzo szybko wśród rodziców i młodzieży wywiązała się inicjatywa utworzenia gimnazjum, w którym uczniowie będą mogli kontynuować naukę, osiągając nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale również doświadczając dobrych i bliskich relacji z nauczycielami. Szkoły, gdzie będą wysłuchani i uwzględnieni ze swoimi potrzebami. Nasze gimnazjum okazało się sukcesem. Nauczyciele wspólnie z uczniami stworzyli prawdziwe, ale i wymagające środowisko wzrostu dla młodych ludzi.

Reforma oświaty likwidująca gimnazja postawiła przed nami pytanie, co zrobić ze zdobytym doświadczeniem pracy z młodzieżą oraz wypracowanymi metodami owocującymi wysokimi osiągnięciami naszych uczniów. Wspólnie z gronem pedagogicznym potraktowaliśmy tę sytuację jako wyzwanie do dalszego rozwoju. W pewnym sensie był to naturalny krok do przodu. Postanowiliśmy przekształcić likwidowane gimnazjum w liceum.

Wartości

Tworzymy szkołę opartą na wartościach, w której uczniowie będą mieli szansę rozwinąć się na miarę swoich możliwości, nie rezygnując z realizacji pozaszkolnych pasji i aktywności, w której młodzi ludzie przy wsparciu życzliwych i uważnych nauczycieli biorą odpowiedzialność za swoją przyszłość. U nas zaangażowany nauczyciel ma wspierać zaangażowanego ucznia.

Ważne są dla nas wartości chrześcijańskie, mówią nam one, że spotkanie z drugim człowiekiem jest zawsze cenne. Umiemy budować dobre relacje oparte na otwartości i szacunku. Praktykujemy porozumienie bez przemocy i sztukę mediacji. Jesteśmy otwarci na każdego, kto chce się rozwijać oraz pogodnie i z łaskawością patrzy na siebie i innych.

Wartości którymi się kierujemy to:

P

Budowanie dobrych relacji opartych na otwartości i szacunku

P

Promocja wartości chrześcijańskich

P

Uważność na ucznia

Misja

Naszą misją jest stwarzanie bezpiecznej przestrzeni umożliwiającej uczniom rozwój intelektualny, etyczny, społeczny i emocjonalny. Przygotowujemy młodych ludzi do dorosłego życia, odpowiedzialności i dalszego samorozwoju.

Nasz Patron

Wanda Błeńska – lekarka, misjonarka, Matka Trędowatych, „Ambasador Misyjnego Laikatu”, jak określił ją św. Jan Paweł II. Poświęciła 43 lata swojego życia na ratowanie chorych podczas misji w Ugandzie. Ta heroiczna praca szła w parze z niezwykłą skromnością i codzienną pobożnością tej odważnej kobiety. Nie bała się realizować swoich marzeń. Zawierzona całkowicie Panu Bogu z anielskim uśmiechem powtarzała: „Jeśli macie dobre, świetlane pomysły, to je pielęgnujcie. Nie dajcie im zasnąć, nie odrzucajcie ich”.

Koncepcja edukacyjna

Wspólne szukanie inspiracji

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły są otwarci na zmiany zachodzące w otaczającym świecie. Staramy się szukać zaskakujących, niecodziennych dla nas zjawisk w bliższym i dalszym otoczeniu. To co nowe, ciekawe daje napęd do zdobywania wiedzy. Wspieramy się w odnajdowaniu inspiracji do edukacyjnego dialogu.

Przestrzeń dla uczniów do dzielenia się spostrzeżeniami i opiniami

Przyjazna przestrzeń zachęcająca do wyrażania swojego zdania, otwartość na pomysły, wspierające środowisko – pozwalają m.in. na realizację niecodziennych projektów szkolnych. Ale, aby pomysł stał się rzeczywistością, potrzebna jest wolna od krytyki przestrzeń do dialogu. Udział w rozmowie na forum klasy lub całej szkoły pozwala na lepsze przygotowanie się do realizacji planów, przyjrzenie się ewentualnym problemom oraz sprzyja poszukiwaniu rozwiązań. Uczy współodpowiedzialności i współdziałania, buduje postawy prospołeczne. Skutkuje wzrostem poczucia własnej wartości oraz poczucia sprawczości. Takie forum zapewnia dobry start w zmierzeniu się z rzeczywistością na różnych płaszczyznach.
Dzięki nieustannej gotowości do dialogu Szkoła promuje otwartość w wyrażaniu własnego zdania i brania odpowiedzialności za reprezentowane postawy.

Współodpowiedzialność uczniów za działania szkoły

Dzieląc się odpowiedzialnością, jednocześnie afirmujemy „ja jestem ok i ty jesteś ok”. Każdy głos jest ważny w podejmowaniu działań dotyczących szkoły, każdy może go swobodnie wyrazić, każdy może swobodnie działać na rzecz szkolnej wspólnoty oraz szukać wsparcia przy realizacji własnych pomysłów służących szkolnej społeczności.

@kowale.edu.pl

785 191 363

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej

ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale